Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met “Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit” en deze onder de aandacht te brengen van de nieuwe Kamer. Tevens oordeelt zij positief over de gedachte de lijst over bijvoorbeeld een jaar nogmaals te evalueren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer