Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

De commissie stemt in met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met “Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit” en deze mee te geven aan de nieuwe Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman