Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Derde overall rapportage sociaal domein

Brief minister BZK van 12 april 2019 in reactie op brief commissie van 1 februari 2019 (Verslag schriftelijk overleg, 34477, B)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer