Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

De commissie heeft - gelet op de beperkte wetgevingsagenda - geen input m.b.t. de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. de uitvoerbaarheid.

De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met "Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit" en deze mee te geven aan de nieuwe Eerste Kamer.

De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan een hernieuwde evaluatie over één jaar.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren