Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Overzicht van de inbreng vanuit de verschillende netwerken en organisaties bij het opstellen van het VN Migratiecompact (35.000 VI) (T02669)

- E180019 - VN Migratiecompact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem) en de SP-fractie (Overbeek).

Toezegging T02669 blijft vooralsnog gehandhaafd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren