Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

De commissie wenst geen input te leveren over ervaringen die zij hebben opgedaan met de conceptlijst. De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst op te nemen in de reeds bestaande lijst met aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit en de lijst over een jaar nogmaals te evalueren.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk