Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)

- 35.000 VI, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissie besluit de status van toezegging T02404 te handhaven als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren