Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Beraad inhoud wetsvoorstel (33.980) (T02675)

-
Toezeggingen ingetrokken wetsvoorstel 33980: T02675 (Beraad wetsvoorstel) en T02676 (Dossiercontrole)

De commissie besluit toezegging T02675 met de brief van 19 april 2019 (33980, J) alsnog als voldaan aan te merken.
De commissie besluit voorts toezegging T02676 per brief onder de aandacht van de minister voor MZS te brengen en de toezegging in afwachting van het door de minister aangekondigde nieuwe wetsvoorstel (brief 13 mei 2019: 33980, K) niet als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer