Deze Voorjaarsnota (TK, 1) bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2019, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2019

titel

Voorjaarsnota 2019

schriftelijke voorbereiding


Documenten

10