Stemming motie Algemene Europese BeschouwingenVerslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Aanvang: 14.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Europese Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

  • de motie-Teunissen c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (35078, letter E).

(Zie vergadering van 16 april 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen over de aangehouden motie 35078, letter E. Dat is de motie-Teunissen c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35078, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, D66, de PVV en Fractie Duthler ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een heel kort moment.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.