Forum voor Democratie is sinds 2019 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Wilt u contact opnemen met de FVD-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan fvd@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: forumvoordemocratie.nl/


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Johan Dessing (sinds 31 maart 2022)

Samenstelling