Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306)

-
Planning Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2020

De commissie besluit het door de voorgaande commissie Financiën voorgestelde behandeltijdpad voor de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan 2020 te bevestigen, met die kanttekening dat gelegenheid wordt ingeruimd om de belastingwetsvoorstellen te zijner tijd in twee rondes schriftelijk te behandelen.
Dit betekent dat de AFB zullen plaatsvinden op 19 november 2019. Het pakket Belastingplan wordt, na een technische briefing op 18 november 2019 op 19 november 2019 in procedure genomen, waarna de commissie op 26 november 2019 voorlopig verslag uitbrengt en op 3 december 2019 het verslag uitbrengt. De plenaire beraadslagingen blijven - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - voorzien voor 9 en 10 december 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren