Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)

-
32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van SZW van 5 juni 2019

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 25 juni 2019.
Het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35223) zal de Eerste Kamer naar verwachting spoedig bereiken. De commissie zal schriftelijk informeren naar het spoedeisend karakter van het wetsvoorstel, o.m. uit het oogpunt van het kenbaarheidsvereiste. Het lid Crone (PvdA) levert mogelijk aanvullende vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren