Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU (35.191)

-
COM(2019)177

Mededeling van de Commissie: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU (d.d. 9 april 2019)

De leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Sent), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen) maken kenbaar vragen te willen stellen.
De commissies stellen de inbrengdatum voor
het schriftelijk overleg naar aanleiding van Commissiemededeling COM(2019)177 op 2 juli 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren