Eerste Kamer stelt profiel nieuwe Kamervoorzitter vastDe Eerste Kamer heeft dinsdag in haar plenaire vergadering het profiel vastgesteld voor de nieuwe Eerste Kamervoorzitter.

Eerste Kamer stelt profiel nieuwe Kamervoorzitter vast
Grotere versie foto

Kandidaten kunnen hun kandidatuur tot vrijdag 28 juni 2019, 12.00 uur, schriftelijk kenbaar maken bij de Griffier van de Eerste Kamer. Vervolgens ontvangen alle Eerste Kamerleden de brieven van de kandidaten. Op dinsdag 2 juli 2019 kiest de Kamer uit haar midden de nieuwe Voorzitter. De kandidaten krijgen dan eerst ieder vijf minuten de tijd om hun kandidatuur mondeling toe te lichten. Vervolgens kunnen de Kamerleden hen vragen stellen. Aansluitend vindt de verkiezing plaats.

Het profiel waarop de vorige Voorzitter Ankie Broekers-Knol in 2015 is herkozen lag ten grondslag aan het nu vastgestelde profiel. Tijdelijk Voorzitter Joris Backer gaf dinsdag in de plenaire vergadering aan dat het bestaande profiel op drie punten is aangepast. Zo is een vereiste toegevoegd waarin tot uitdrukking komt dat de nieuwe Voorzitter een rol gaat vervullen bij de handhaving van de recent aanvaarde gedragscode integriteit. Daarnaast is bij de tijdsbesteding het woord "minimaal" ingevoegd bij de aangegeven 2,5 tot dagen. En ten slotte is van "gedegen parlementaire ervaring" gemaakt: "parlementaire ervaring".Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamer stelt profiel nieuwe Kamervoorzitter vast
Afbeelding 1 - Eerste Kamer stelt profiel nieuwe Kamervoorzitter vast