Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E)

De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T02701 wordt met de brief van 29 mei jl. aangemerkt als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer