Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 juli 2019, in afwachting van nadere informatie over de duur van de vertrouwelijkheid die rust op de bijlage bij de brief van de minister. De staf zal hier navraag naar doen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer