Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- 35074, M

Voortgang uitwerking maatregelen zzp'ers: motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten (35074, I) en toezegging T02734

De commissie besluit de brief d.d. 24 juni 2019 (EK 35.074, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02734 als voldaan te beschouwen.

- T02725

toezegging Toezichts- en handhavingsstrategie aanbieden

De commissie besluit de brief van 26 juni 2019 (EK 35.074, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02725 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren