Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, M

Voortgang uitwerking maatregelen zzp'ers: motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten (35074, I) en toezegging T02734

De commissie besluit de brief d.d. 24 juni 2019 (EK 35.074, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02734 als voldaan te beschouwen.

-
T02725

toezegging Toezichts- en handhavingsstrategie aanbieden

De commissie besluit de brief van 26 juni 2019 (EK 35.074, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02725 als voldaan te beschouwen.

-
T02728

Toezegging Uitstel verplichte pensioenregeling payrollmedewerkers

De commissie besluit toezegging T02728 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren