Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (35.000 V)

-
35.000 V, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de toezegging inzake vergadering parlementaire assemblee en werklast EHRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

De commissie besluit om het maken van een nadere afspraak met de minister van Buitenlandse Zaken over zijn aanwezigheid bij een PACE-sessie verder aan de PACE-delegatie over te laten. Over de nadere afspraak zal vervolgens worden teruggekoppeld in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman