Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Brieven van de minister voor MZS van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E) en van 28 juni 2019 over de voortgang (31016/29689, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief wordt deze week ter vaststelling verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer