Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief - met bijlage - van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Voorts besluit zij ten aanzien van toezegging T02446 de status 'openstaand' te handhaven.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer