Maidenspeech van Dr. P.M.L. Frentrop (Fractie-Frentrop)

pdf Maidenspeech van Dr. P.M.L. Frentrop (Fractie-Frentrop)


Bij:

Handelingen 2018/2019, nr. 37, item 3, blz. 1-4