35.078, E

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemersIn deze motie wordt de regering verzocht zich in de Europese Raad tegen de beperking van de handelingsvrijheid voor ondernemers met betrekking tot de naamgeving van plantaardige producten uit te spreken.Kerngegevens

nummer 35.078, E
ingediend 16 april 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2019 (35.078)