Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
T2724 - Voortgang invoering MKB-verzuim- en ontzorgverzekering

Brief van de minister van SZW van 27 augustus 2019 (35074, P en bijlage)

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 27 augustus 2019 (35074, P) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02724 als voldaan te beschouwen. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandelwijze van de Tweede Kamer ter zake.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren