Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem). Het conceptverslag zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren