Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (35.000 V)

-
35 000 V, F

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZ over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag; Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De commissies besluiten de brief van 2 september 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren