Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33 514 (R1998), N

Kabinetsreactie op aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap

De commissie besluit op 8 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren