Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Verslag schriftelijk overleg (31016 / 34650, B)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer