Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
T02731

Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35.074)

De commissie is van mening dat het meenemen van het onderzoek bij de evaluatie van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2025 niet conform de toezegging is. Dit zal onder de aandacht van de minister worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren