Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Brief van de minister voor MZS van 6 september 2019 in reactie op de brief van de commissie van 17 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg , 31016 / 34650, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer