Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (35.000 V)

-
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 september 2019, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35000 V, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman