Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 oktober 2019
1. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 september 2019 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (35000 VIII, D) besluit de commissie over een aantal toezeggingen in nader schriftelijk overleg met de minister te treden. Ten aanzien van de in het eerdere overleg genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

T01826: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02152: de toezegging staat nog open.
T02223: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02224: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02372: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02151: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02695: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02696: de toezegging is deels voldaan.

2. Voorbereiding gesprek met de Onderwijsraad op 5 november 2019

De commissie kan instemmen met de omvang van de delegatie van de Onderwijsraad en met de door de Onderwijsraad aangedragen onderwerpen. De commissie brengt ook nog enkele eigen onderwerpen in en besluit tot een informeel, besloten gesprek. De staf vraagt een lijst met in de afgelopen jaren verschenen adviezen van de Onderwijsraad op.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman