Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)

-
T02781

Toezegging Cijfers stijging levensverwachting (35.223)

De commissie besluit de brief van 25 september 2019 (EK 35.223, D) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02781 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren