Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309)

-
34309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie besluit de behandeling van dit wetsvoorstel (34309) op te schorten totdat het door de staatssecretaris aangekondigde wetsvoorstel de Eerste Kamer heeft bereikt. Wel heeft de commissie nog enkele vragen wat betreft de procedure en tijdspad van dit nieuwe wetsvoorstel. Voorts besluit de commissie deze vragen aan de staatssecretaris voor te leggen tijdens het kennismakingsgesprek dat de commissie met haar zal voeren op 15 oktober 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren