Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33514 (R1998)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk, en door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).
De conceptbrief zal op 15 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren