Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)

-
35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bl├ęcourt-Wouterse), D66 (Pijlman), PvdA (Sent) en SP (Van Apeldoorn).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman