Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voorlichting Raad van State Caribisch Nederland (34.877) (T02533)

- T02533

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Kabinetsreactie Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangst van de kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State en het IBO Koninkrijksrelaties (35.300 IV, D) een voorstel te doen tot het houden van een beleidsdebat Koninkrijksrelaties, te voeren kort na een voorgenomen commissiewerkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman