Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33.032 / 33.514 (R1998)

Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder; Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de SGP-fractie zich aansluiten bij de vragen van de ChristenUnie-fractieleden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren