Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)

-
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 november 2019. Toezegging T02090 (invloed verzekerden) wordt nog niet aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer