Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)

-
T02782

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord ("roadmap"); Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit toezegging T02782 als voldaan te beschouwen en de brief van de minister van SZW over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord voor kennisgeving aan te nemen. De commissie verzoekt naar aanleiding van een ontvangen uitstelbericht d.d. 14 oktober 2019 om in ieder geval de beantwoording van de gestelde vragen over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel te ontvangen voor de Algemene Financiƫle Beschouwingen in de Eerste Kamer en zo mogelijk ook de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren