Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Verslag nader schriftelijk overleg (31016 / 34650, C)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer