35.300, H

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over rationalisatie van de Natura 2000 gebiedenIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn tot een rationalisatie van de Natura 2000 gebieden over te gaan en – indien noodzakelijk - de EU te verzoeken om medewerking aan deze rationalisatie te verlenen.Kerngegevens

nummer 35.300, H
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door P.B. Cliteur (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
D. Rookmaker (Otten)
P. Schalk (SGP)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)