35.300, J

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderenIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden van een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen per 1 januari 2020 te onderzoeken.Kerngegevens

nummer 35.300, J
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door M.J. van Rooijen (50PLUS)
D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)