35.300, K

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de ouderenkortingIn deze motie wordt de regering verzocht de ouderenkorting in de komende 3 jaar aanzienlijk extra te verhogen en de afbouw van de ouderenkorting over een langere termijn te spreiden.Kerngegevens

nummer 35.300, K
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
P.B. Cliteur (FVD)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
H. Otten (Otten)
D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)