Raad van Europa Conferentie van Voorzitters van parlementenIn haar 70ste jubileumjaar organiseerde de Raad van Europa op 24 en 25 oktober 2019 te Straatsburg de tweejaarlijkse bijeenkomst van Voorzitters van de parlementen. Deze bijeenkomst brengt de Voorzitters samen van de parlementen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa, van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE) en het Europees Parlement, alsook van andere internationale parlementaire assemblees, zoals de Inter-Parliamentary Union (IPU). Drie grote thema's stonden ter bespreking op de agenda van de conferentie: 70 jaar Raad van Europa, de implementatie van de 2030-agenda van de Verenigde Naties en vrouwen in de politiek.

Familiefoto Conferentie Voorzitters van Parlementen
Grotere versie foto

70 jaar Raad van Europa

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, roemde in zijn interventie de Raad van Europa voor haar ambities en successen de afgelopen 70 jaar. Hij bracht in herinnering dat de eerste initiatieven voor de Raad van Europa in 1948 in Nederland tot stand kwamen tijdens een Congres voor Europa, in de Ridderzaal, in aanwezigheid van politici als Winston Churchill, Konrad Adenauer, Francois Mitterand and Altiero Spinelli. De Raad van Europa heeft vandaag helaas ook te maken met zowel externe als interne uitdagingen en behoeft voortdurend onderhoud. Hierover zei Bruijn: "But in my opinion no challenge to the Council of Europe stands out like the very rejection of multilateralism itself does. Our predecessors who gathered for the Congress of Europe in The Hague in 1948 had come to the hard-won insight that multilateralism is the best means to avoid conflict and ensure democratic security for all citizens. That insight is no less valuable seventy years later ."

Vrouwen in de politiek

In zijn interventie erkende Jan Anthonie Bruijn dat vrouwen meer dan enkel een historische achterstand moeten inhalen op mannen. Vrouwen zien zich vandaag de dag nog steeds geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld op de werkplaats, ook in de politieke area. 100 jaar geleden kreeg Carry Pothuis-Smit, de eerste vrouwelijke senator in Nederland, als vrouw te maken met onheuse bejegening door haar mannelijke collega's. Een studie van PACE en IPU maakt pijnlijk duidelijk dat ook vandaag nog veel vrouwen in de politiek worden geconfronteerd met vormen van discriminatie en hate speech . Bruijn voelde zich dan ook persoonlijk gemotiveerd door de inspanningen van de White Ribbon Campaign van Michael Kaufman, een campagne die mannen oproept om actief in te gaan tegen geweld tegen vrouwen.

Bilaterale gesprekken

Op 24 oktober 2019 ontving de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Linos-Alexandre Sicilianos, de Eerste Kamervoorzitter. De Nederlandse rechter bij het Hof, Jolien Schukking, was eveneens aanwezig bij dit gesprek. Zij bespraken onder andere de uitdagingen waarvoor het Hof momenteel staat. Daarnaast sprak de Kamervoorzitter in de marge van de conferentie met voorzitters van andere parlementen en assemblees, waaronder de voorzitter van het Zweedse parlement, Andreas Norlén, de voorzitter van het Montenegrijnse parlement, Ivan Brajović, en de voorzitter van de IPU, Gabriela Cuevas Barron.

Delegatie

De Eerste Kamervoorzitter werd begeleid door de Griffier van de Eerste Kamer, Remco Nehmelman, en griffiemedewerkers Arjen Westerhoff en Ilse Van den Driessche. De delegatie is ter plaatse ontvangen door de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa, Roeland Böcker, die samen met zijn staf ook voor inhoudelijke ondersteuning heeft gezorgd. Eerste Kamerlid Tiny Kox (SP), tevens lid van de Nederlandse PACE-delegatie, was eveneens in Straatsburg aanwezig bij de plenaire sessie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Familiefoto Conferentie Voorzitters van Parlementen
Afbeelding 1 - Familiefoto Conferentie Voorzitters van Parlementen