Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies besluiten op 26 november 2019 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren