Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 november 2019
1.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), FVD (Van Wely), CDA (Rietkerk), GroenLinks (De Boer) en D66 (Dittrich).

2.
30880 / 32822, AG

Brief van de minister van J&V over de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s); Politiewet 2012

De commissie besluit de brief van 14 oktober 2019 van de minister van J&V voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Regelgeving mediation

De commissie besluit een commissiebrief te sturen naar de minister voor Rechtsbescherming om navraag te doen naar de stand van zaken betreffende de regelgeving over mediation. Een conceptbrief opgesteld door de staf wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

4.
Uitnodiging werkbezoek tbs-kliniek Venray

De commissie bespreekt de uitnodiging voor een werkbezoek aan de tbs-kliniek in Venray. Besloten wordt dat geen commissiebezoek wordt afgelegd, maar dat commissieleden op persoonlijke titel een werkbezoek kunnen brengen aan de kliniek. De staf zal per e-mail inventariseren welke leden van de uitnodiging gebruik willen maken, om een datum voor hun bezoek vast te kunnen stellen.

5.
Voorbespreking kennismakingsgesprek met de minister van J&V

De commissie bespreekt het kennismakingsgesprek met de minister van J&V, d.d. 12 november 2019, voor. Mocht de commissiekamer met livestreamverbinding beschikbaar zijn, dan kan de bijeenkomst openbaar zijn, anders niet.

6.
Mededelingen en informatie

- De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079).

- Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt naar het gewijzigde voorstel van wet bij het wetsvoorstel Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (35206 (R2127)), dat heden op de termijnbrief staat. Het wetsvoorstel zal voor procedure geagendeerd worden op 12 november 2019, in afwachting van het gewijzigde voorstel van wet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren