Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079)

-
Mededelingen en informatie

- De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079).

- Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt naar het gewijzigde voorstel van wet bij het wetsvoorstel Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (35206 (R2127)), dat heden op de termijnbrief staat. Het wetsvoorstel zal voor procedure geagendeerd worden op 12 november 2019, in afwachting van het gewijzigde voorstel van wet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren