Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))

-
Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter informeert de leden over het initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130 (R2119)) dat op 19 november 2019 voor procedure geagendeerd is bij de commissie I&A/JBZ. Naar aanleiding hiervan wordt de staf gevraagd een aantal procedurele vragen uit te zoeken voorafgaand aan de behandeling van de procedure.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren